سامانه آبفا

سیستم آبفا نظام مهندسی، جهت مکانیزاسیون فرآیند ارجاع پرونده به مهندسین طراحی و ساخته شده است. این محصول گزینه‌ای مناسب برای سازمان نظام مهندسی در سراسر کشور است.

امکانات

 • امکان تعریف نقش‌های کاربری متعدد
 • امکان تعریف سطوح دسترسی مختلف
 • امکان دسترسی به کارتابل‌ها بر اساس سطح دسترسی تعیین شده
 • امکان دریافت گزارشات مالی
 • امکان تهیه گزارشات ارجاع کار
 • امکان مسدود سازی دسترسی مهندسین
 • امکان دسترسی مهندسین ناظر به پرونده‌های معین
 • امکان تایید یا انصراف از پرونده توسط ناظر
 • انجام کلیه محاسبات مالی پرونده و پرداخت درون نرم‌افزاری
 • امکان مشاهده نامه‌های مالیاتی مرتبط با هر پرونده بر اساس سال مالی انتخابی
 • قابلیت ارجاع کار به مهندسین
 • امکان ویرایش فیش صدوری مالکان
 • امکان مدیریت تنظیمات محاسباتی بر اساس متراژ جهت محاسبه دستمزد ناظران
 • امکان تنظیمات متراژ ارجاعی بر اساس پایه مهندسان
 • امکان ارسال پیامک از طریق سیستم