اطلاعات پروژه

    • کارفرما : نظام مهندسی ساختمان
    • تاریخ عقد قرارداد : سال 1394

سامانه گاز نظام مهندسی ساختمان

درباره پروژه

سیستم گاز نظام مهندسی استان تهران در اوایل سال 1394 جهت ارتقای سطح خدمات مکانیزه برای مالکان و بالابردن کیفیت ارجاع کار به مهندسان توسط شرکت ریسمان طراحی و اجرا شد. هدف اصلی تولید این سامانه فراهم آوردن امکانات بهتر و بیشتر جهت سهولت در امر نظارت برای مهندسان و مالکان محترم بوده است. این سامانه به اداره گاز استان تهران متصل شده و در آن کلیه دفاتر نمایندگی و ادارات گاز با مراجعه به سامانه نظارت و ارجاع گاز امکان تشکیل پرونده و بررسی آن را دارند. پس از انجام مرحله ثبت درخواست، با توجه به اطلاعات و مشخصات پرونده قبضی برای مالک صادر می‌شود. سپس مالکان می‌توانند از طریق شناسه قبض و پرداخت که از طریق پیامک برایشان ارسال شده، قبض پرونده‌ خود را به صورت الکترونیکی پرداخت کرده و کلیه جزئیات آن را به همراه گزارش‌ها و ارجاعات آن در این سامانه مشاهده کنند.

تکنولوژی پیاده سازی

  • asp_net
  • sqlserver
  • html5
  • css3