اطلاعات پروژه

    • کارفرما : راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران
    • تاریخ عقد قرارداد : سال 1396

اتوماسیون اداری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

درباره پروژه

امروزه مدیریت برگردش کار و مکاتبات اداری و همچنین مدیریت زمان در سازمانها و موسسات اقتصادی بکلی متحول شده است و استفاده از رو‎شهای کند و مشکل‎ساز اداری غیرمکانیزه قابل قبول نمی‌باشد. حجم بالای اطلاعات و مکاتبات و دسترسی کم‌سرعت، مسئولین و مدیرانی را که به مدیریت زمان در مجموعه تحت رهبری خود بها می‎دهند، بسوی اتوماسیون اداری در ابعاد مختلف رهنمون ساخته است.
یک سیستم اتوماسیون اداری مناسب، بهترین ابزار برای رسیدن به راهکارهای مفید در جهت صرفه‎جویی زمان و استفاده بهینه از وقت و منابع در سازمان می‎باشد. راه‎حل‎های مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسر می‎سازد.
در پروژه اتوماسیون اداری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تیم فنی ریسمان از طریق دانش فنی و فناوری‌های روز جهانی راهکارهایی نوین ارائه کرده است تا مشکلات حاصل از روش‌های اداری غیرمکانیزه در این نهاد را مرتفع سازد.

تکنولوژی پیاده سازی

  • asp_net
  • sqlserver
  • html5
  • css3