اطلاعات پروژه

    • کارفرما : پژوهشگاه وزارت نیرو
    • تاریخ عقد قرارداد : سال 1396

رصد هوشمند اطلاعات پژوهشگاه وزارت نیرو

درباره پروژه

سامانه رصد هوشمند اطلاعات، به سفارش «پژوهشگاه وزارت نیرو» و به دست متخصصان و مهندسان «شرکت ریسمان» طراحی و اجرا شد. این سامانه هوشمند که در سال 1396 راه‌اندازی شد، یک پورتال جامع است که با بهره‌گیری از آن می‌توانید در حوزه‌های مختلف علمی منابع را شناسایی، طبقه‌بندی و جستجو کنید. همچنین رصد رخدادها و تغییرات صورت گرفته در حوزه‌های علمی مورد نظر از طریق این «سامانه رصد هوشمند اطلاعات» امکان‌پذیر است.

چشم‌انداز سیستم:
پژوهشگران از جدیدترین مقالات مرتبط به فعالیت خود به راحتی مطلع می‌شوند و دیگری نیازی به جستجوهای روزانه در صدها منبع اطلاعاتی مقالات را نخواهند داشت. این سامانه می‌تواند به عنوان ابزار مکملی در تحقیقات پژوهشگران مورد استفاده قرار بگیرد و نه تنها به صرفه‌جویی در وقت و مدیریت زمان کمک کند بلکه کیفیت و نتایج تحقیقات را بهبود بخشد.

تکنولوژی پیاده سازی

  • asp_net
  • sqlserver
  • html5
  • css3