اطلاعات پروژه

  • کارفرما : نظام مهندسی ساختمان
  • تاریخ عقد قرارداد : سال 1395
  • وب‌سایت : abfa.tceo.ir

سامانه آبفا نظام مهندسی ساختمان

درباره پروژه

این سامانه در سال 1395 راه اندازی شده است. این سیستم به منظور ارجاع مکانیزه وظایف به مهندسان پیاده سازی شده است. در این سامانه پس از ثبت درخواست، وجوه مربوطه توسط شناسه قبض و پرداخت تولید شده از سوی سیستم قابل پرداخت می‌باشند. متقاضیان برای بهره مندی از خدمات این سامانه می‌توانند به آدرس http://abfa.tceo.ir مراجعه کنند.

تکنولوژی پیاده سازی

 • asp_net
 • sqlserver
 • html5
 • css3
 • bootstrap