اطلاعات پروژه

    • کارفرما : نظام مهندسی ساختمان
    • تاریخ عقد قرارداد : سال 1395

سامانه مالیات نظام مهندسی ساختمان

درباره پروژه

ریسمان سامانه مالیات اعضاء را به منظور دریافت غیر حضوری گزارش کارکرد و همچنین نامه مالیات مکسوره طراحی و اجرا کرده است. علاوه بر این قابلیت‌ها مهندسان می‌توانند از طریق این سامانه به اداره مالیات درخواست نامه معرفی و یا نامه مفاصاحساب مالیاتی جهت تمدید پروانه اشتغال به کار خود دهند. از دیگر ویژگی‌‌های این سیستم امکان درخواست گزارش کارکرد رسمی توسط مهندسین است، این سامانه به صورت خودکار گزارشات کارکرد هر مهندس را از سیستم‌های مختلف مکانیزه موجود جمع‌آوری کرده و این گزارش را جهت بررسی و ارائه به مهندسان، به صورت کامل و بر اساس سال‌های مختلف در اختیار کاربران مالیاتی سازمان قرار می دهد.

تکنولوژی پیاده سازی

  • asp_net
  • sqlserver
  • html5
  • css3
  • Bootstrap