اطلاعات پروژه

  • کارفرما : نظام مهندسی ساختمان
  • تاریخ عقد قرارداد : سال 1390
  • وب‌سایت : survey.tceo.ir

سامانه نقشه تفکیکی نظام مهندسی ساختمان

درباره پروژه

ریسمان سامانه نقشه تفکیکی را در سال 1390 و به سفارش سازمان نظام مهندسی کشور طراحی و اجرا نمود. این نرم‌افزار برای مکانیزه‌سازی فعالیت‌های کمیسیون نقشه تفکیکی سازمان نظام مهندسی ساخته شد. متقاضیان خدمات این کمیسیون قادرند از طریق وب‌سایت survey.tceo.ir درخواست‌های خود را ثبت کرده و وجوه مربوطه را از طریق شناسه قبض و پرداخت تولید شده از سوی سیستم پرداخت کنند. درخواست ‌های ثبت شده از سوی کارکنان و مهندسین عضو سازمان بررسی و تعیین وضعیت می‌شوند.
درخواست‌کنندگان نیز این امکان را دارند که وضعیت درخواست خود را از نظر مالی و فنی پیگیری کنند. به علاوه، کارمندان کمیسیون می‌توانند درخواست‌های موجود را جهت بررسی و ترتیب اثر به مهندسین مرتبط ارجاع دهند. مهندسین نیز امکان مشاهده، تغییر وضعیت، ثبت، تایید و یا عدم تایید پذیرش درخواست را دارند. همچنین پرداخت حق‌الزحمه مهندسین نیز از طریق این سامانه ممکن است.

تکنولوژی پیاده سازی

 • asp_net
 • sqlserver
 • html5
 • css3
 • bootstrap