اطلاعات پروژه

    • کارفرما : سازمان پست جمهوری اسلامی ایران
    • تاریخ عقد قرارداد : سال 1396

سامانه منابع انسانی سازمان پست جمهوری اسلامی ایران

درباره پروژه

سیستم مدیریت منابع انسانی سازمان پست جمهوری اسلامی ایران در سال 1396 از سوی ریسمان طراحی و اجرا شد. سیستم مدیریت منابع انسانی یکی از اساسی ترین سیستم‌های هر سازمان بوده که شامل کلیه اطلاعات پرسنلی مورد نیاز برای سیستم‌های مختلف است. در این سیستم مدیر قادر به تعریف پرسنل همراه با کلیه مشخصات آن‌ها بوده و نیز امکان تعریف گروه، طبقه، رسته، اطلاعات عمومی و ... نیز برای هر کاربر فراهم است.

تکنولوژی پیاده سازی

  • asp_net
  • sqlserver
  • html5
  • css3