اطلاعات پروژه

  • امکان ارتباط : سامانه‌های نرم‌افزاری دیگر
  • آرشیو : اسناد، نامه‌ها، قراردادها، نقشه‌ها، فایل‌ها و...

سیستم بایگانی الکترونیکی

درباره پروژه

در دنیای فناوری امروز سرعت دسترسی به اسناد و اطلاعات بسیار حائز اهمیت است. شرکت‌ها، سازمان‌ها و مراکز اطلاعات‌محور برای ایجاد، نگهداری و سهولت دست‌یابی به اطلاعات خود نیازمند نرم‌افزارهای آرشیو الکترونیکی هستند تا بتوانند مدیریت اسناد و بایگانی را به بهترین شکل به برسانند. به علاوه، چنین سیستمی این امکان را فراهم می‌سازد تنهادها اسناد، مدارک، فایل‌ها و اطلاعات خود را با امنیت کامل ذخیره نمایند.

سیستم بایگانی الکترونیکی ریسمان، به منظور حفظ اسناد و آرشیو نسخه‌های مختلف از روی آن‌ها ایجاد شده است که شامل امکانات زیر است:

 • آرشیو و تهیه نسخه پشتیبان از اسناد، نامه‌ها، قراردادها، نقشه‌ها، فایل‌ها و...
 • آرشیو و تهیه نسخه پشتیبان از پرونده‌ها
 • مدیریت کارگروهی و امکان ویرایش اسناد به صورت هم‌زمان برای کاربران سیستم
 • امکان به گردش انداختن اسناد، قابلیت برنامه‌ریزی تولید نسخه پشتیبان برای اسناد و پرونده‌ها
 • امکان ارتباط با سامانه‌های نرم‌افزاری دیگر
 • مدیریت دسترسی اسناد
 • امکان دسته‌بندی و ایجاد گروه‌های اسناد و فایل‌ها

تکنولوژی پیاده سازی

 • asp_net
 • sqlserver
 • html5
 • css3