اطلاعات پروژه

  • کارفرما : نظام مهندسی ساختمان
  • تاریخ عقد قرارداد : سال 1392

سامانه اسناد مالی نظام مهندسی ساختمان

درباره پروژه

ریسمان سامانه اسناد مالی را به سفارش سازمان نظام مهندسی ساختمان و در سال 1392 طراحی و اجرا کرد. این نرم افزار برای پرداخت حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ساخته شد. در این سیستم حق الزحمه مهندسان روزانه به صورت خودکار توسط محاسبه و پرداخت می‌گردد. این نرم افزار از سال 1392 تا به امروز همچنان فعال است.

پاره‌ای از امکانات این نرم‌افزار عبارتند از:

 • مشاهده و چاپ سند حسابداری مطابق آخرین استانداردهای حسابداری
 • مشاهده و چاپ ضمائم سند حسابداری
 • دفاتر مطابق استانداردهای حسابداری به تفکیک تاریخ و گروه‌های تفصیلی
 • ترازها مطابق استانداردهای حسابداری به تفکیک تاریخ و گروه‌های تفصیلی
 • تهیه گزارش مطابق استانداردهای حسابداری برای سال‌های مالی به صورت پیوسته
 • تهیه گزارش براساس طبقه‌بندی اسناد
 • گزارش از گردش حساب‌ها براساس اطلاعات تکمیلی
 • صورت‌های مالی اساسی شامل ترازنامه و صورت سود و زیان
 • گردش حساب هرشخص تا سطح جزء، برای هر سال و تجمیعی چند سال مالی

تکنولوژی پیاده سازی

 • asp_net
 • sqlserver
 • html5
 • css3